Projekt - zdjęcia

Projekt "Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Script logo