1.b. Przeprowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia z żeglarstwa - Rozstrzygnięcie

2022-04-04

W wyniku przeprowadzonego postepowania na przeprowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia z żeglarstwa  dla uczniów szkół podstawowych Gminy Pruszcz Gdański w ramach projektu „Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską” została wybrany następujący Wykonawca:

S/Y Bonawentura sp. z o.o.
ul. Uphagena 8
80-237 Gdańsk
Wartość zamówienia 143 000,00 zł brutto

Script logo