Terminy zajęć na przystani 2022

Terminy zajęć szkolenia z żeglarstwa  dla uczniów szkół podstawowych Gminy Pruszcz Gdański w ramach projektu „Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską”, zajęcia odbywają się na przystani Jachtkubu Wiślinka ul.Brzegowa 3, 83-011 Wiślinka

Kontakt do koordynatora – Barbara Staniewicz-Zalewska tel. 693 313 798 (preferowany kontakt sms).

Sobota 2022-05-21:

09:00 - 13:00: I grupa Szkoła Podst. w Łęgowie, I grupa Szkoła Podst. w Wiślince

13:30 - 17:30: II grupa Szkoła Podst. w Łęgowie, I grupa Szkoła Podst. w Przejazdowie

Niedziela 2022-05-22:

09:00 - 13:00: II grupa Szkoła Podst. w Łęgowie,  I grupa Szkoła Podst. w Przejazdowie

13:30 - 17:30: I grupa Szkoła Podst. w Łęgowie, I grupa Szkoła Podst. w Wiślince

Środa 2022-05-25 (zajęcia praktyczne):

12:00 - 16:00: I grupa Szkoła Podst. w Przejazdowie

Środa 2022-05-25 (zajęcia teoretyczne):

16:30 - 18:00: Szkoła Podst. w Wiślince

Piątek 2022-05-27 (zajęcia teoretyczne):

15:30 - 17:00: Szkoła Podst. w Przejazdowie

Sobota 2022-05-28 (zajęcia praktyczne):

08:30 - 12:30: I grupa Szkoła Podst. w Łęgowie, I grupa Szkoła Podst. w Borkowie

13:00 - 17:00 I  grupa Szkoła Podst  w Wojanowie, II grupa Szkoła Podst. w Borkowie

Sobota 2022-05-28 (zajęcia teoretyczne):

09:00 - 10:30: Szkoła Podst. w Przejazdowie

11:00- 12:30: Szkoła Podst. w Wojanowie

12:45 - 14:15: Szkoła Podst. w Straszynie

Niedziela 2022-05-29 (zajęcia praktyczne)

08:30 - 12:30: II grupa Szkoła Podst. w Łęgowie

13:00 - 17:00: II grupa Szkoła Podst. w Wojanowie

Niedziela 2022-05-29 (zajęcia teoretyczne):

10:00 - 11:30: I grupa Szkoła Podst. w Borkowie

11:30 - 13:00: II grupa Szkoła Podst. w Borkowie

13:00 - 14:30: III grupa Szkoła Podst. w Borkowie

2022-05-30

15:00 - 16:30 -  zajęcia teoretyczne wszystkie grupy SP. w Łęgowie

2022-05-31

15:00 - 16:30 - zajęcia teoretyczne wszystkie grupy SP. w Wiślince

2022-06-01

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne II grupa SP. w Straszynie

2022-06-02

15:00 - 16:30 -  zajęcia teoretyczne wszystkie grupy SP. w Łęgowie

16:00 - 20:00 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Straszynie

2022-06-04

08:30 - 10:00 - zajęcia teoretyczne I grupa SP. w Borkowie

10:00 - 11:30 - zajęcia teoretyczne  II grupa SP. w Borkowie

11:30 - 13:00 - zajęcia teoretyczne wszystkie grupy SP. w Straszynie

13:00 - 14:30 - zajęcia teoretyczne  III grupa SP. w Borkowie

14:45 - 16:15- zajęcia teoretyczne wszystkie grupy SP. w Wojanowie

09:00 - 13:00 -  zajęcia praktyczne I grupa SP. w Łęgowie

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Wiślince

13:30 - 17:30 -  zajęcia praktyczne II grupa SP. w Łęgowie

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne II grupa SP. w Straszynie

2022-06-05

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne III grupa i V grupa SP. w Borkowie

08:30 - 11:00 - zajęcia teoretyczne SP. w Wojanowie wszystkie grupy

13:00 - 17:00 - zajęcia praktyczne IV grupa i VI grupa SP. w Borkowie

2022-06-06

08:30 - 12:30 -  zajęcia praktyczne I grupa SP. w Straszynie

13:00 - 17:00 -  zajęcia praktyczne II grupa SP. w Straszynie

2022-06-10

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Wiślince

15:00 - 19:00 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Przejazdowie

16:30 - 20:30 -  zajęcia praktyczne II grupa SP. w Straszynie

2022-06-11

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Przejazdowie

08:30 - 12:30 -  zajęcia praktyczne I grupa SP. w Straszynie

13:00 - 17:00 -  zajęcia praktyczne II grupa SP. w Straszynie

13:00 - 17:00 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Wiślince

2022-06-12

09:00 - 13:00 -  zajęcia praktyczne II grupa SP. w Łęgowie

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Wiślince

13:30 - 17:30 -  zajęcia praktyczne I grupa SP. w Łęgowie

13:00 - 17:00 -  zajęcia praktyczne I grupa SP. w Straszynie

2022-06-13

17:00 - 21:00 - zajęcia praktyczne I grupa i II grupa SP. w Borkowie

2022-06-14

17:00 - 21:00 - zajęcia praktyczne III grupa i IV grupa SP. w Borkowie

2022-06-15

17:00 - 21:00 - zajęcia praktyczne V grupa i VI grupa SP. w Borkowie

2022-06-16

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne I grupa i III grupa SP. w Borkowie

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Straszynie

13:00 - 17:00 - zajęcia praktyczne II grupa i IV grupa SP. w Borkowie

2022-06-17

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Borkowie

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne III grupa SP. w Wojanowie

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne II grupa SP. w Wojanowie

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne II grupa SP. w Borkowie

2022-06-18

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne II grupa  SP. w Wojanowie

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne I grupa  SP. w Wiślince

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne I i III grupa  SP. w Wojanowie

2022-06-19

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne V grupa SP. w Borkowie

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne II grupa  SP. w Wojanowie

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne VI grupa SP. w Borkowie

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne III grupa  SP. w Wojanowie

2022-06-20

16:30 - 20:30 - zajęcia praktyczne III grupa i IV grupa SP. w Borkowie

2022-06-21

16:30 - 20:30 - zajęcia praktyczne V grupa i VI grupa SP. w Borkowie

2022-06-22

16:30 - 20:30 - zajęcia praktyczne I grupa i II grupa SP. w Borkowie

2022-06:23

16:30 - 20:30 - zajęcia praktyczne III grupa i IV grupa SP. w Borkowie

2022-06-24

12:30 - 16:30 - zajęcia praktyczne V grupa SP. w Borkowie

16:30 - 20:30 - zajęcia praktyczne VI grupa SP. w Borkowie

2022-09-10

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne III grupa SP. w Wojanowie

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Wojanowie

2022-09-17

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Wojanowie

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne III grupa SP. w Wojanowie

2022-09-18

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne I grupa SP. w Wojanowie

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne II grupa SP. w Wojanowie

 

Script logo