Terminy zajęć dla uczniów ze szkoły w Wiślince

Kontakt do koordynatora – Barbara Staniewicz-Zalewska tel. 693 313 798 (preferowany kontakt sms).

2022-05-25

16:30 - 18:00 - zajęcia teoretyczne wszystkie grupy

2022-05-31

15:00 - 16:30 - zajęcia teoretyczne wszystkie grupy

2022-06-04

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne I grupa

2022-06-10

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne I grupa

2022-06-11

13:00 - 17:00 - zajęcia praktyczne I grupa

2022-06-12

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne I grupa

2022-06-18

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne I grupa

Script logo