Terminy zajęć dla uczniów ze szkoły w Straszynie

Kontakt do koordynatora – Barbara Staniewicz-Zalewska tel. 693 313 798 (preferowany kontakt sms).

2022-05-28

12:45 - 14:15 - zajęcia teoretyczne wszystkie grupy

2022-06-01

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne II grupa

2022-06-02

16:30 - 20:30 - zajęcia praktyczne I grupa

2022-06-04

11:30 - 13:00 - zajęcia teoretyczne wszystkie grupy

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne II grupa

2022-06-06

08:30 - 12:30 -  zajęcia praktyczne I grupa

13:00 - 17:00 -  zajęcia praktyczne II grupa

2022-06-10

16:30 - 20:30 -  zajęcia praktyczne II grupa

2022-06-11

08:30 - 12:30 -  zajęcia praktyczne I grupa

13:00 - 17:00 -  zajęcia praktyczne II grupa

2022-06-12

13:00 - 17:00 -  zajęcia praktyczne I grupa

2022-06-16

08:30 - 12:30 -  zajęcia praktyczne I grupa

Script logo