Terminy zajęć dla uczniów ze szkoły w Łęgowie

Kontakt do koordynatora – Barbara Staniewicz-Zalewska tel. 693 313 798 (preferowany kontakt sms).

2022-05-28:

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne I grupa

2022-05-29

08:30 - 12:30 -  zajęcia praktyczne II grupa

2022-05-30

15:00 - 16:30 -  zajęcia teoretyczne wszystkie grupy

2022-06-02

15:00 - 16:30 -  zajęcia teoretyczne wszystkie grupy

2022-06-04

09:00 - 13:00 -  zajęcia praktyczne I grupa

13:30 - 17:30 -  zajęcia praktyczne II grupa

2022-06-12

09:00 - 13:00 -  zajęcia praktyczne II grupa

13:30 - 17:30 -  zajęcia praktyczne I grupa

Script logo