Terminy zajęć dla uczniów ze szkoły w Borkowie

Kontakt do koordynatora – Barbara Staniewicz-Zalewska tel. 693 313 798 (preferowany kontakt sms).

2022-05-28

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne I grupa

13:00 - 17:00 - zajęcia praktyczne II grupa

2022-05-29

10:00 - 11:30 - zajęcia teoretyczne I grupa

11:30 - 13:00 - zajęcia teoretyczne II grupa

13:00 - 14:30 - zajęcia teoretyczne III grupa

2022-06-04

08:30 - 10:00 - zajęcia teoretyczne I grupa

10:00 - 11:30 - zajęcia teoretyczne  II grupa

13:00 -14:30 - zajęcia teoretyczne  III grupa

2022-06-05

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne III grupa i V grupa

13:00 - 17:00 - zajęcia praktyczne IV grupa i VI grupa

2022-06-13

17:00 - 21:00 - zajęcia praktyczne I grupa i II grupa

2022-06-14

17:00 - 21:00 - zajęcia praktyczne III grupa i IV grupa

2022-06-15

17:00 - 21:00 - zajęcia praktyczne V grupa i VI grupa

2022-06-16

08:30 - 12:30 - zajęcia praktyczne I grupa i III grupa

13:00 - 17:00 - zajęcia praktyczne II grupa i IV grupa

2022-06-17

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne I grupa

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne II grupa

2022-06-19

09:00 - 13:00 - zajęcia praktyczne V grupa

13:30 - 17:30 - zajęcia praktyczne VI grupa

2022-06-20

16:30 - 20:30 - zajęcia praktyczne III grupa i IV grupa

2022-06-21

16:30 - 20:30 - zajęcia praktyczne V grupa i VI grupa

2022-06-22

16:30 - 20:30 - zajęcia praktyczne I grupa i II grupa

2022-06:23

16:30 - 20:30 - zajęcia praktyczne III grupa i IV grupa

2022-06-24

12:30 - 16:30 - zajęcia praktyczne V grupa

16:30 - 20:30zajęcia praktyczne VI grupa

 

Script logo